Dessa ansvarsfrister gäller för allt innehåll som finns i https://top10supps.com, som kommer att hänvisas till vidare som Top10supps.com

Allt innehåll, råd, recensioner och uttalanden som tillhandahålls på Top10supps.com är endast avsett för underhållningsändamål.

Informationen på denna webbplats utgör inte professionell, medicinsk eller hälsovårdsrådgivning eller diagnos och får inte användas som sådan.

Medan informationen som tillhandahålls på Top10supps.com är tillämplig på författarna baserat på deras erfarenheter, kan samma förväntningar inte överföras till någon annan person under några omständigheter.

Redaktörerna och författarna som bidrar till Top10supps.com är inte certifierade på något sätt för att ge hälsoråd eller vård och tar inte ansvar för individer som försummar denna ansvarsfrihet.

Dessutom är alla kommentarer som skickas till Top10supps.com menade för underhållningsändamål, trots existensen eller icke-existensen av rimliga begrepp.

Absolut ingen av de råd, idéer eller uttalanden som finns på Top10supps.com bör följas oavsett vilket sammanhang de visas i. Dessutom rekommenderar vi alltid korrekt användarfrihet när du tittar på någon webbplats eller blogg på internet. Visa alltid information, ansvarsfriskrivning, sekretesspolicy och annan information / juridisk dokumentation innan du fortsätter vidare.

Informationen på denna webbplats speglar inte nödvändigtvis åsikter eller åsikter från Top10supps.com. Informationen är endast avsedd för underhållningsändamål och utgör inte professionell, medicinsk eller hälsovård eller diagnos och får inte användas som sådan.

Rankningarna på denna webbplats är inte baserade på några oberoende vetenskapliga tester. Informationen på denna webbplats granskas inte av en läkare och ska endast användas på egen risk. Se till att följa etikettinstruktionerna för vilken produkt du köper.

Rådgör alltid med din läkare innan du använder eventuella tillägg du ser på denna webbplats.

Medicinsk ansvarsfriskrivning:

Top10supps.com och dess redaktörer förespråkar inte näringstillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om du använder läkemedel eller läkemedel som du har fått av en läkare eller har fått recept, måste du rådfråga den aktuella läkaren eller en lika kvalificerad vårdpersonal innan du använder något näringstillskott.

Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådgöra med din respektive terapeut eller vårdpersonal om möjliga interaktioner mellan din behandling, eventuella läkemedel eller läkemedel som ges och eventuella näringstillskott eller metoder som finns på Top10supps.com.

Top10supps.com tar inget ansvar för några åtgärder som vidtagits efter att ha besökt dessa och läst vår webbplats och tar inte ansvar om man missbrukar tillägg.

Top10supps.com och dess redaktörer säkerställer inte att oförutsedda biverkningar inte kommer att uppstå ens vid rätt dosering, och tar därmed inte ansvar för några biverkningar från tillägg eller praxis som är värd under domänen för Top10supps.com.

Varumärkesansvarsfriskrivning:

Alla produkter och varumärken som finns på denna webbplats är varumärken som tillhör respektive företag.

Resultat Ansvarsbegränsning:

När du läser om funktionerna hos de produkter och tjänster som finns på Top10supps.com, var vänlig och visst att resultaten kan variera från person till person och resultat är inte garanterade. Vi gör allt för att säkerställa att vi korrekt representerar informationen på webbplatsen.

Denna information är dock inte avsedd att representera eller garantera att någon kommer att uppnå ett visst önskat resultat. De använda testimonialerna är bara exempel och de är inte avsedda att representera eller garantera att någon kommer att uppnå samma eller liknande resultat.

Dina resultat kan variera.

Det finns ingen garanti för att de tekniker och strategier som diskuteras i dessa metoder och produkter kan dupliceras i framtiden. Vi kan inte garantera dina framtida resultat och / eller framgång. Vi kan inte heller garantera att du behåller de resultat du upplever i början.

Användningen av vår information, produkter och tjänster bör baseras på din egen due diligence och du samtycker till att Top10supps.com, och någon av dess partners, inte är ansvariga för någon orsak som är direkt eller indirekt relaterad till användningen av någon tjänster, produkter eller innehåll som finns på Top10supps.com.